ADOConnection._Execute(SELECT * FROM `shop_promotion` sc
				 	WHERE (`promotion_special` = 1 OR `promotion_special` = 2)
					AND ( 
					(UNIX_TIMEST..., false) % line 925, file: adodb.inc.php
       ADOConnection.Execute(SELECT * FROM `shop_promotion` sc
				 	WHERE (`promotion_special` = 1 OR `promotion_special` = 2)
					AND ( 
					(UNIX_TIMEST...) % line 267, file: Promotion.php
     DAO_shop_Promotion.DAOGetAllSpecial() % line 727, file: shop.php
   shop.load_cart() % line 174, file: common.php
common.__construct() % line  15, file: welcome.php
       ADOConnection._Execute(SELECT DISTINCT measure_name FROM `shop_type_measure`
		WHERE `measure_status` = 1
		ORDER BY 0+REPLACE(`measure_name`,',','.')..., false) % line 925, file: adodb.inc.php
     ADOConnection.Execute(SELECT DISTINCT measure_name FROM `shop_type_measure`
		WHERE `measure_status` = 1
		ORDER BY 0+REPLACE(`measure_name`,',','.')...) % line 209, file: TypeMeasure.php
   DAO_shop_TypeMeasure.DAOGetAllForFilter() % line 206, file: common.php
common.__construct() % line  15, file: welcome.php
welcome.__construct() % line  81, file: index.php
         ADOConnection._Execute(SELECT * FROM `shop_promotion` sc
					INNER JOIN `shop_promotion_product` spp ON `sc`.`promotion_id` = `spp`.`promotion_promoti..., false) % line 925, file: adodb.inc.php
       ADOConnection.Execute(SELECT * FROM `shop_promotion` sc
					INNER JOIN `shop_promotion_product` spp ON `sc`.`promotion_id` = `spp`.`promotion_promoti...) % line 201, file: Promotion.php
     DAO_shop_Promotion.DAOGetAllProductForAll() % line 500, file: common.php
   common.load_guest_user_parameters() % line 216, file: common.php
common.__construct() % line  15, file: welcome.php
shoesON :: Autoryzowany sklep internetowy Adidas Originals: buty męskie Adidas Originals, buty damskie Adidas Originals

SHOESON - strona główna

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego shoesON.pl

&1
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.shoeson.pl prowadzony przez firmę shoesON Poland, zarejestrowany przy ul. Mickiewicza 12, lok. 10, 14-400 Pasłęk; NIP 578-274-45-84; REGON 280508253, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pasłęka pod nr 3811/10; zwanym dalej Sprzedającym
2. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym. Jeśli zakupu dokonuje osoba niepełnoletnia, musi posiadać zgodę rodziców na dokonanie zakupu w sklepie www.shoeson.pl.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż obuwia, odzieży i akcesoriów odzieżowych, zwanymi dalej 'towarami'.
4. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie:
• Przelewów bankowych na konto Sprzedającego
• Płatności kartą kredytową za pośrednictwem zintegrowanego ze stroną www.shoeson.pl systemu płatności online
• Przelewu elektronicznego za pośrednictwem zintegrowanego ze stroną www.shoeson.pl systemu płatności online
• Płatności przy odbiorze.
5. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę shoesON Poland, która jest administratorem danych oraz wykorzystuje je do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek administrowanych przez shoesON Poland, a dotyczących jego danych.

&2
1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem
a. strony internetowej sklepu internetowego shoesON.pl
b. pocztą elektroniczną: e-mail: info@shoesON.pl
2. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie. Do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia, podane warunki zamówienia tj. cena, czas realizacji i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu na konto Sklepu w pełnej wysokości należności za zamówiony towar. W przypadku zadeklarowanej formy płatności „Płatność przy odbiorze” przyjęcie do realizacji zamówienia następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta na stronie www.shoeson.pl złożenia zamówienia.
4. Zamówiony towar dostarczony jest Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej
5. Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 3 dni roboczych, liczonych od momentu przekazania przesyłki kurierowi. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od firmy shoesON, termin dostawy może ulec przesunięciu, o czym Klient zostanie poinformowany na podane w zamówieniu dane kontatkowe.

&3
1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów).

&4
Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT. Faktura VAT wystawiona jest na życzenie klienta. W innym wypadku klient otrzymuje paragon wraz z przesyłką. Jeżeli klient nie zgłasza braku paragonu w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu, domniemuje się, że paragon dotarł do klienta.

&5
Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru.

&6
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie może dotyczyć towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

&7
1. Klient ma prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot i wymiana towarów następuje staraniem i na koszt Klienta.
2. Zwracany lub wymieniany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz z "oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa o którym mowa w ust.1. Oświadczenie można pobrać na stronie sklepu www.shoeson.pl.
3. Zwracany lub wymieniany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania.
4. Rozpatrzenie oświadczenia zwrotu lub wymiany produktu następuje w ciągu 14 dni roboczych od terminu jego dostarczenia wraz z towarem.
5. W przypadku odrzucenia przez Sprzedającego oświadczenia zwrotu lub wymiany, odesłanie towaru następuje na koszt Klienta po wpłaceniu 20 PLN na konto Sprzedającego.
6. W przypadku pozytywnej weryfikacji oświadczenia zwrotu, Sprzedający gwarantuje Klientowi zwrot ceny za towar pomniejszony o opłątę manipulacyjną w wysokosci 20 zł. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu decyzji  Sprzedającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
7. Zakupione towary podlegają wymianie wyłącznie na towary o wartości nie wyższej niż cena zakupu towaru wymienianego.
8. W przypadku pozytywnej weryfikacji oświadczenia wymiany towaru, Klient powiadamiany jest drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych. Klientowi przysługuje 5 dni roboczych na wybór towaru, na który zakupiony towar ma zostać wymieniony. Jeżeli w wyznaczonym czasie klient nie dokona wyboru nowego towaru, traci prawo do wymiany.
9. Ofertą obowiązującą dla wymiany jest oferta obowiązująca w dniu nie wcześniejszym niż data weryfikacji oświadczenia.
10. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu sklep ma prawo potrącić do 25% wartości zwracanego produktu.
11. Towar otrzymany w wyniku wymiany towaru nie podlega prawu do zwrotu i wymiany.
12. Towar sprowadzany specjalnie dla klienta nie podlega prawu do zwrotu i wymiany.

&8
1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.
5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
6. Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

&9
Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy firmą shoesON Poland a Klientem jest prawo polskie.
 

Najnowsze produkty

Opinie klientów

2011.12.19 o SMUSH [10,5]

Wszystko idealnie,szybko ,towar swietny . Polecam ;)

2011.03.10 o GAZELLE OG [10]

Produkt wręcz doskonały. Realizacja zamówienia w pełni profesjonalna. Polecam.

Więcej opinii